B02 - Flourous, 中華基金中學

 

適逢情人節同埋新年,大家屋企應該都會有好多唔同嘅花,但係花好容易凋謝,而大家想保留住呢份心意可以點做呢?
我哋 𝐅𝐥𝐨𝐮𝐫𝐨𝐮𝐬 希望每一位嘅心意變做可以長久被保存😆
將鮮花變為乾花再變為杯墊,化為獨一無二你嘅杯墊!🌸

依家售價只係$35 歡迎嚟到我哋ig shop購買٩( ‘ω’ )و

Available in Chinese only.