B19 - StellarMind, 迦密主恩中學

 

Pin主要分為e同i。e就代表外向嘅人,e嘅顏色比較淺係因為e人通常活躍啲,鍾意群體活動,俾人嘅感覺陽光啲。而i就代表內向嘅人。i嘅顏色比較深係因為i人比較鍾意獨處,冇咁鍾意社交。

Keychain一共有16款 每款各自代表16個mbti,而且每一款都有對應返16個mbti 的人物。

水樽都係一共有16款係上面嘅。MBTI都係由我哋親手痴上去 係獨一無二嘅而水樽上面嘅星星就配合返我哋星空嘅風格,顧客亦可選擇自己痴。

手鏈嘅顏色會係銀色同埋條鏈會比較粗,所以無論係男仔定女仔都啱戴。同埋我哋希望每一個顧客都可以有更多嘅選擇,所以我哋嘅手鏈可以揀有冇配件。