B15 - Gong2Waan4Bro, 東華三院黃笏南中學

 

限量版 A5 Schedule book -【行程BRO】(原價$108)

行程BRO貫徹公司名嘅理念,以行動支持環保:

1️⃣港 — 香港文化🇭🇰
行程BRO每一頁都承載住本土獨有文化:
🎨本土designer設計嘅插畫集
🖋️記錄懷舊文化嘅專題文章
📸輯錄街頭巷尾嘅攝影集
行程BRO橫跨2024年1月到2025年3月,為大家帶嚟滿滿嘅足本香港情懷,令香港本土文化再次活現喺大眾眼前,成為老少咸宜嘅香港回憶錄。

2️⃣環BRO — 環保♻️
💡月歷 — 環保之日
行程BRO嘅月歷記錄咗大大小小嘅環保日子,亦備注佢哋蘊含嘅意義,提醒大家係時候過環保嘅一日。
🌱種子紙 — 當再生紙亦可以長出綠芽
當再生紙亦可以長出綠芽 種子紙即係內含種子嘅再生紙,只要放入泥土淋水,經過一段時間後就會發芽,隨住植物生長紙張亦會分解

而行程BRO將喺特定頁數使用種子紙,希望藉此賦予行程BRO新嘅意義,承傳港環BRO嘅精神。